Thomas Pålsson

Fullriggaren konsult AB
Trädgårdsgatan 54
431 35 Mölndal

Tfn: 0735 -127 364
Fax: 031-87 20 82
E-post: info at fullriggaren. net

Kontakta oss på Fullriggaren:

Flera års erfarenhet av Amerikanska ägare/ börsföretag i Sverige

 

Civilekonomexamen inom redovisning och finansiering med Masterpåbyggnad, MBA

 

God erfarenhet av arbete med affärsplaner och arbete med prospekt inför börsnoteringar

 

Mer än 30 års erfarenhet av egen konsultverksamhet inom området ekonomi och finans

 

Mer än 10 års erfarenhet av Europeiskt ägarledda företag

 

Flera års erfarenhet av utländska bolags dotterbolag i Sverige som inte får använda svenska revisorer för ekonomifunktioner

 

6 års kvalificerad bankerfarenhet med ansvar för företags– och fastighetskrediter